Profesorii ASEM înalt apreciaţi de către Guvernul şi Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării Republicii Moldova.

În semn de înaltă recunoştinţă şi apreciere a activităţii prodigioase şi a contribuţiei substanţiale la dezvoltarea ştiinţei, promovarea rezultatelor remarcabile în domeniul cercetării şi inovării, precum şi cu ocazia Zilei Ştiinţei, pentru Profesorii ASEM înalt apreciaţi Guvernul şi Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării Republicii Moldova au conferit diplome. Diploma de Onoare a Guvernului Republicii Moldova i-a fost conferită doamnei Angela Secrieru, doctor habilitat în economie, profesor universitar, ASEM, semnată de Ion Chicu, Prim–Ministru al RM, iar cu Diploma de Onoare a Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării Republicii Moldova a fost decernată doamna Maia Pisaniuc, doctor în economie, conferenţiar universitar, ASEM, semnată de Ministrul Igor Şarov.

În urma înmânării diplomelor, de către Rectorul ASEM, Grigore Belostecinic, Angela Secrieru, dr.hab., prof.univ., a menţionat: „Sunt deosebit de onorată să primesc, cu prilejul Zilei Științei, sărbătorită tradițional în Republica Moldova la data de 10 noiembrie, Diploma de Onoare a Guvernului Republicii Moldova. Este un moment foarte important pentru mine. Cred că această Diplomă este, de fapt, o invitație la a continua într-un mod mai consecvent și insistent activitatea mea de cercetare. Dintre realizările mele în domeniul cercetării științifice menționez activitatea în calitate de conducător al Proiectului instituțional ”Reconfigurarea sistemului financiar din Republica Moldova prin prisma criteriilor de eficiență în contextul Acordului de Asociere între UE și RM” (2015-2019). Am participat ca membru în echipa proiectului de cercetare ”Indicatori statistici și modele econometrice de evaluare a securității economice în contextul integrării RM în UE” (2016-2017), proiect din cadrul Programului de Stat. Am participat ca membru în echipa proiectului de transfer tehnologic ”Instrumente Informatice Inteligente de cuantificare și evaluare a hepatopatiilor difuze în baza măsurărilor non-invazive și investigațiilor de laborator (3ICEHD). În prezent sunt conducătorul proiectului ”Drepturile omului în Republica Moldova: dimensiunea financiară și consolidare prin gestiunea eficientă a cheltuielilor publice”, proiect inclus în Programul de stat (2020-2023).

Adresez felicitări și urări de sănătate, tenacitate și bunăstare tuturor membrilor comunității științifice din Republica Moldova.”

Maia Pisaniuc, dr.,conf.univ., director Centrul de Cercetare și Consultare în Businessul Inovațional a adus cuvinte de mulţumire: „Vreau, să mulțumesc conducerii ASEM, pentru aprecierea activității de cercetare! Mulțumiri, Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, pentru recunoașterea activității de cercetare prin Diploma de Onoare acordată. Aduc mulțumiri echipei de cercetare pe care o conduc, cu care împreună, activăm la realizarea unor obiective destul de ambițioase în cadrul proiectului „Configurarea businessului inovațional în contextul concurenței regionale”. De asemenea aduc mulțumiri Guvernului Republicii Moldova, pentru identificarea surselor bugetare și finanțarea cercetărilor la nivel național. Grație acestor finanțări, am avut posibilitatea de a participa la diverse conferințe internaționale, de a face vizibile rezultatele cercetărilor noastre în spațiu comunitar prin publicarea articolelor în diverse reviste științifice apreciate și cotate pe plan internațional. De asemenea, posibilitatea de a stabili unele colaborări, parteneriate cu cercetători din spațiul comunitar.

Am convingerea, că toate aceste acțiuni vor contribui la creșterea rolului cercetătorului în societate, precum și dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere.”

 
Urmărește-ne pe Facebook