November 12, 2020

Day

Cu prilejul Zilei Mondiale a Calității, Departamentul Management și Departamentul Comerț, Turism și Alimentație Publică, din cadrul Facultății Business și Administrarea Afacerilor, au organizat, în data de 12 noiembrie 2020 cea de-a 6-a ediție a Simpozionului științifico-practic în domeniul calității, cu genericul „Crearea valorii pentru clienți”.
Read More
Cu ocazia celebrării celei de a 72-a aniversare de la adoptarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, care este marcată la nivel mondial în ficare an la data de 10 decembrie, Departamentul Drept al Academiei de Studii Economice a Moldovei în colaborare cu ELSA ASEM, vă invită să participaţi la Conferinţa Ştiinţifică Studenţească cu genericul ,,DREPTURILE...
Read More
Academia de Studii Economice este cointeresată în ghidarea traseului profesional al studenţilor. În acest sens, a fost lansată ediția 2.0 a proiectului Zoom în banking | Stagii de practică cu remunerare de la Victoriabank în parteneriat cu European Business Association Moldova.
Read More
În semn de înaltă recunoştinţă şi apreciere a activităţii prodigioase şi a contribuţiei substanţiale la dezvoltarea ştiinţei, promovarea rezultatelor remarcabile în domeniul cercetării şi inovării, precum şi cu ocazia Zilei Ştiinţei, Guvernul şi Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării Republicii Moldova au conferit diplome profesorilor Academiei de Studii Economie a Moldovei.
Read More