June 9, 2021

Day

Academia de Studii Economice a Moldovei anunță cu tristețe despre trecerea în lumea celor drepți, la 07 iunie 2021, la vârsta de 60 de ani, a celui care a fost Vadim COJOCARU, profesor universitar, doctor în Ştiinţe Economice, prorector cu activitate ştiinţifică şi relaţii externe ASEM, economist, politician.
Read More
Specialist superior, Direcția proiecte inovaționale a Agenției Naționale pentru Cercetare și DezvoltareDomeniul de activitate: cercetare-inovare Funcția publică vacantă: funcție publică de execuție Denumire funcție publică vacantă/Subdiviziune: Specialist superior, Direcția proiecte inovaționale Data limită de depunere: 23.06.20211 Unități disponibile: 1 Scopul și sarcinile de bază ale funcției vacante, conform fișei postului: Scopul general al funcției:Facilitarea accesului...
Read More