Reglementări retrase

 

I.Politici si strategii
 1. Conceptul sistemului de asigurare a calităţii studiilor în ASEM
 2. Planul strategic de dezvoltare al Academiei de Studii Economice a Moldovei pentru perioada 2012 – 2017
 3. Strategia de dezvoltare a personalului ASEM
 4. Manualul Sistemului de Management al Calităţii
 5. Strategia informatizării ASEM pentru perioada 2010-2015
 6. Strategia de dezvoltare a Bibliotecii Ştiinţifice ASEM (2011-2015)
II. Administrative
 1. Regulamentul intern al ASEM
 2. Regulamentul de organizare şi desfăşurare al concursului  “Profesorul anului” în ASEM
 3. Regulament privind evaluarea performanţelor cadrelor didactice universitare
 4. Regulamentul facultății ASEM – 27.03.2018 (Redacția 3)
 5. Regulamentul facultății ASEM – 22.12.2017
 6. Regulamentul facultății ASEM
 7. Regulamentul departamentului ASEM – 22.12.2017
 8. Regulamentul catedrei ASEM
 9. Procedura operațională: PO.01 – Restabilirea la studii a studenților exmatriculați
 10. Regulament cu privire la normarea activităţii ştiinţifico-didactice a personalului din ASEM Redacția 4
 11. Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Paza ASEM
III. Procesul educațional
 1. Regulament privind evaluarea activităţii de învăţare a studenţilor
 2. Regulament privind promovarea anului de studii
 3. Regulament de organizare a studiilor în ASEM în baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu.
 4. Regulament de funcţionare a Consiliului metodico-ştiinţific al ASEM şi a Comisiei metodice a facultăţii
 5. Regulament privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licenţă în ASEM – Redacția 2
 6. REGULAMENT cu privire la organizarea studiilor superioare de master, ciclul II, în ASEM
IV. Studenți
 1. Regulament privind organizarea şi funcţionarea căminelor studenţeşti ASEM şi CNC
V. Subdiviziunile ASEM
 1. Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Dotare, Aprovizionare ASEM
 2. Regulamentul de funcționare al Departamentului Studii, Dezvoltare Curriculară și Management al Calității